ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 12 : สรุปผลการประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3)

 

ด้วยกรมทางหลวง โดยสำนักสำรวจและออกแบบ ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท ซิตี้ แพลน โปรเฟสชันนอล จำกัด บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท อินเทลแพลน จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 201 แยกทางหลวงหมายเลข 12 (บ.โนนหัน) - อ.ภูกระดึง ตอน บ.โนนหัน - บ.ผานกเค้า

ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว กรมทางหลวงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชนในพื้นที่โครงการ ตลอดจนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้กำหนดให้มีการประชุมดังกล่าว เมื่อวันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมนภาลัย โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์นำเสนอสรุปผลการศึกษาในทุกด้านของโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 81 คน ประกอบด้วย ผู้ได้รับผลกระทบ หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา/นักวิชาการอิสระ สื่อมวลชน ประชาชนทั่วไปที่สนใจโครงกสน และผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบการศึกษาให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่

ดังนั้น กรมทางหลวงจึงได้สรุปผลการประชุมดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนาโครงการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปไฟล์แนบ :

ไฟล์แนบ 1     
โพสโดย : admin  | 22 ต.ค. 2565  | เข้าชม : 435  ครั้ง