ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 10 : สรุปผลการประชุมปรึกษาหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2)

กรมทางหลวงร่วมกับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้ดำเนินการจัดการประชุมปรึกษาหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของการศึกษาด้านต่างๆ รวมถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของการศึกษาด้านต่างๆ รวมถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 69 คน ประกอบด้วย ผู้ได้รับผลกระทบ หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา/นักวิชาการอิสระ สื่อมวลชน ประชาชนทั่วไปที่สนใจโครงกสน และผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบการศึกษาให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่


ไฟล์แนบ :

ไฟล์แนบ 1     
โพสโดย : admin  | 06 มิ.ย. 2565  | เข้าชม : 427  ครั้ง