ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 8 : สรุปผลการประชุมเพื่อนำเสนอรูปแบบที่เหมาะสมของการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2)

 

กรมทางหลวงร่วมกับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท ซิตี้ แพลน โปรเฟสชันนอล จำกัด บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท อินเทลแพลน จำกัด ได้ดำเนินการจัดการประชุมเพื่อนำเสนอรูปแบบที่เหมาะสมของการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2) โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 201 แยกทางหลวงหมายเลข 12 (บ.โนนหัน) - อ.ภูกระดึง ตอน บ.โนนหัน - บ.ผานกเค้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของการศึกษา โดยเฉพาะรูปแบบที่เหมาะสมของการพัฒนาโครงการ ให้กลุ่มเป้าหมายและประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องแกรนด์พาวิลเลี่ยน โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมมาจากภาคส่วนต่างๆ ประกอบด้วย ผู้ได้รับผลกระทบ หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาคเอกชน สื่อมวลชน ประชาชนทั่วไปที่สนใจ และผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสิ้น 87 คน (แบ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม จำนวน 84 คน และผู้เข้าร่วมประชุมทางไกล (ZOOM) จำนวน 3 คน)

 

 

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ซึ่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุม คณะผูศึกษาจะนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการศึกษาให้มีความเหมาะสม อันจะนำไปสู่การดำเนินโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่มากที่สุด ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และประชาชนน้อยที่สุดไฟล์แนบ :

ไฟล์แนบ 1     
โพสโดย : admin  | 23 ธ.ค. 2564  | เข้าชม : 759  ครั้ง